SIKÇA SORULAN SORULAR

03:04 umit sezer 0 Comments

*Birçok Kızılay Kan Merkezinde bu kan verme ve dönor olma işlemini yapabiliyoruz. Bilgi almak ve size en yakın merkezi öğrenmek için ALO 168 Çağrı merkezini kullanabilirsiniz. 

Nasıl kök hücre bağışçısı (donör) olunur?

Kök hücre bağışçısı olmak iki aşamalı bir süreçtir.

Birinci Aşama: Kayıt olmak için kan örneği vermek birkaç dakikanızı alır.
İlgili Kızılay Kan Merkezlerine giderek birkaç dakikanızı ayırıp, sadece 20 ml (3 tüp) kan örneği vererek siz de Ulusal Kemik İliği Bankası'na kayıt olabilirsiniz. Kayıt işlemi ücretsizdir.
Bunun için sağlıklı olmak, kronik bir hastalığı olmamak, daha önce Hepatit B, Hepatit C, HIV, sifilis veya kanser tanısı konmamış olmak ve 18-50 yaş aralığında olmak yeterlidir.

İkinci Aşama: Eşleşme olduğunda gerçekleşir.
Kızılay aldığı numunelere testler uygulayıp herhangi bir bulaşıcı hastalığın olup olmadığına bakarak bunları doğrudan Sağlık Bakanlığı Doku Tiplendirme Laboratuvarı'na göndermektedir. Doku tiplendirmesi yapılan bağışçı böylece Ulusal Kemik İliği Bankası'na kayıt olur.

Bu veri havuzundan tarama yapılarak​ herhangi bir hastaya bağış için uygun olduğunuz tespit edildiğinde nakil için aranarak tekrar rızanız alınmaktadır.

Nakil yapılırken başvurulan yöntemler sanıldığı gibi kök hücre vericisi olan kişinin sağlığını olumsuz yönde etkilememektedir. Periferik Kök Hücre Bağışı ve Kemik İliği Bağışı şeklinde iki yöntem bulunmakta, ancak günümüzde Periferik Kök Hücre Bağışı Yöntemi tercih edilmektedir. Bu yöntemle 5 gün süreyle aşılama yapılan verici kişiden ​kan alınarak tıbbi bir cihaz (aferez cihazı) yardımıyla yaklaşık 4 saatlik işlemle kanındaki kök hücreler toplanmaktadır. Verici ertesi gün normal yaşantısına ve çalışmaya devam edebilir.

İkinci yöntem olan Kemik İliği Bağışı Yöntemine TÜRKÖK projesi kapsamında bağışçının aksi yönde bir isteği bulunmadığı sürece başvurulmamaktadır. Bu yöntem ihtiyaca göre lokal anestezi yapılarak, kalça kemiği bölgesine (vücudun kök hücre açısından en zengin kemiklerinden biri olması nedeniyle) bir kere giriş yapılarak özel iğneler yardımıyla gerçekleştirilmektedir. İşlemde dikiş gerektirecek bir kesi yapılmaz. Yaklaşık 1000 ml kan içeren kemik iliği kontrollü bir şekilde alınmakta, bunun vücutta bir kayba yol açmaması için daha önce vericinin kendisinden alınıp Kan Bankasında saklanan kan kendisine tekrar verilmektedir. Her iki işlem öncesi ve sonrasında verici için gerekli tüm sağlık kontrolleri yapılmaktadır.

Kök hücreler devamlı olarak kendini yenileyebilme özelliğine sahip olduğundan bağışçının kök hücreleri belirli bir sürede tekrar eski sayısına ulaşmaktadır.

Kök hücre bağışçısı (donör) olmak neden önemlidir?

Ülkemizde büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu, arkadaşımız Mahir Sezer gibi nakil bekleyen yüzlerce hasta bulunmaktadır. Buna karşın ne yazık ki Ulusal Kemik İliği Bankası'na kayıtlı donör sayısı yetersizdir.

Kök hücre nakillerinde alıcı (hasta) ve verici (donör) arasındaki uyumu tespit etmek için doku antijenlerine (HLA, Human Leucocyte Antigen) bakılmaktadır. Uygun bir bağışçı bulunabilmesi için en az yüz binler hatta milyonlar taranmalıdır. Bu nedenle nakil bekleyen hastaların yaşama şanslarını artırmak için kök hücre bağışçısı olmak isteyen çok sayıda gönüllüye ihtiyaç duyulmaktadır.

Kök hücre nakli konusunda yanlış bilinenler nelerdir?

Genel algı ​özellikle nakil sırasında yapılan işlemlerin acı verici ve zahmetli olduğu ve donör olan kişinin sağlığını olumsuz şekilde etkileyeceği yönündeki yanlış bilgiye dayanmaktadır.

Kök hücre bağışçısı (donör) olma işlemi nasıl gerçekleşmektedir?

Günümüzde Türk Kızılayı ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yaklaşık bir yıl önce hayata geçirilen TÜRKÖK projesiyle donör olma işlemleri ücretsiz ve kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Bu projeye ve kök hücre bağışına ilişkin detaylı bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kok-hucre-bagisi/53

Doku analizi yapıldıktan sonra size ait bilgiler nasıl saklanmaktadır?

“Sadece 2 Dakika, Sadece 20 ml” adlı kampanyamız sadece arkadaşımız Mahir için değil, nakil bekleyen tüm hastalar içindir. Verdiğiniz kan örneklerinin doku analizi bir kod numarası verilerek Sağlık Bakanlığı’nın veri tabanında, tek bir merkezde saklanmaktadır. Kişisel bilgilerinizin diğer kişilerle paylaşılmamasına dayalı bir gizlilik ilkesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, hastanın ailesinin bir üyesi olmadığınız sürece, sizin hangi hasta için bağış yapabileceğiniz tamamen doku eşleşmesine bağlıdır. Bu veriler aynı zamanda milyonlarca bağışçının doku bilgisinin yer aldığı uluslararası sistemin bir parçasını oluşturmaktadır.

Kök hücre bağışçısı (donör) olmak için nereye gidilmelidir?

Kızılay’ın ilgili kan merkezlerinde bu işlem gerçekleştirilmektedir.

Şu adresten ilgili merkezlerin listesine ulaşabilirsiniz:
http://www.kanver.org/KanHizmetleri/KokHucreBagisiNoktalari/

Ayrıca ALO 168'den size en yakın Kızılay Kan Merkezi'ne dair bilgi alabilirsiniz.

Kampanyayı takip etmek ve paylaşarak yaygınlaştırmak için şu adresleri kullanabilirsiniz:
#sadece20ml
Kampanya iletişim adresimiz:

Kök hücre bağışçısı olanlar farkındalık oluşmasına katkı sağlamak için kampanyanın Facebook sayfasında kan verdikleri sırada çekilen fotoğraflarını #sadece20ml hashtag’i ile paylaşmaktadır. Siz de fotoğraf ekleyebilir, bizi donörlüğünüz konusunda bilgilendirebilirsiniz...